Chi tiết hỏi đáp

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ không thời hạn nhưng đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp thì có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

Câu hỏi: Tôi làm việc liên tục theo 3 hợp đồng lao động tại công ty A, HĐLĐ 1 có thời hạn 12 tháng, được thực hiện từ 01/01/2008; hợp đồng lao động 2 có thời hạn 36 tháng, được thực hiện từ ngày 01/01/2009; hợp đồng lao động 3 không xác định thời hạn, thực hiện từ ngày 01/01/2012. Đến ngày 01/10/2018, tôi đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Tôi được NSDLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ ngày 01/01/2012. Tiền lương bình quân khi tôi chấm dứt hợp đồng lao động thứ 3 là 6.500.000 đồng/tháng. Như vậy tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Trả lời:  Trong trường hợp này, bạn được hưởng trợ cấp thôi việc nhưng không được hưởng trợ cấp thôi việc toàn bộ thời gian bạn đã làm việc. Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định về Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm:

“1. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ quy định của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thoi việc hoặc mất việc làm.

 2. Trường hợp người lao động làm việc cho NSDLĐ theo nhiều hợp đồng kế tiếp nhau theo quy định, khi chấm dứt HĐLĐ cuối cùng thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động theo các HĐLĐ. Trường hợp HĐLĐ cuối cùng do NLĐ đơn phương chấm dứt trái pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật sa thải, thì thời gian làm việc thực tế theo HĐLĐ cuối cùng không được tính trợ cấp thôi việc. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo quy định trước khi chấm dứt HĐLĐ cuối cùng.”

Như vậy, bạn đã ký 3 hợp đồng lao động, nhưng do HĐLĐ thứ 3 (HĐLĐ không xác định thời hạn) bạn đơn phương chấm dứt trái pháp luật, nên thời gian bạn làm việc thực tế theo HĐLĐ thứ 3 (5 năm 10 tháng) không được tính hưởng trợ cấp thôi việc. Trợ cấp thôi việc của bạn được tính như sau:

Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thôi việc của bạn đối với 2 hợp đồng trước là: 01 năm + 03 năm = 04 năm (từ ngày 01/01/2008 đến ngày 01/01/2012). Số tiền công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn là : 04 năm x 6.500.000/tháng x ½ = 13.000.000 đồng.

Như vậy trợ cấp thôi việc công ty chi trả cho bạn là 13.000.000 đồng. Nếu còn vấn đề gì vướng mắc bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT: 0243 117350