Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: Trường hợp lao động đóng BHXH được hơn năm, trong đó có trên 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại thì có được nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu được thì cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào?

Trả lời:

Ðiều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định, người lao động (NLÐ) nam từ đủ 55

tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi khi nghỉ việc có đủ 20 năm

đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc

hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì được hưởng lương

hưu.

Từ ngày Luật BHXH có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2016) cho đến trước ngày 1-

1-2018, mức lương hưu hằng tháng của NLÐ đủ điều kiện được tính bằng 45%

mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH,

sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối

đa bằng 75%. Ðể hưởng tối đa 75% thì nam phải đóng BHXH đủ 30 năm.

NLÐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương

hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương

ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng

0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT : 0433117350

Câu hỏi thường gặp