Chi tiết hỏi đáp

hỏi: Công ty tôi quy định thời gian làm việc là 8 tiếng/ ngày, mỗi tuần 6 ngày, được nghỉ ngày chủ nhật. Do nhu cầu công việc, Công ty yêu cầu mọi người trong phân xưởng tôi đi làm tăng ca 04 tiếng buổi đêm ngày chủ nhật từ 19h đến 23h. Khi tôi hỏi về tiền lương làm tăng ca thì đại diện Công ty tính lương tăng ca cho chúng tôi như sau: Tiền lương tăng ca đêm = tiền lương thực trả x 200% x 04 tiếng. Như vậy công ty trả lương cho công nhân chúng tôi như vậy có đúng quy định pháp luật không?

Trả lời: Công ty trả lương làm thêm giờ ban đêm cho bạn như vậy là sai quy định pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, theo đó:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;                        

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Như vậy, Tiền lương tăng ca đêm của bạn được tính như sau:

Tiền lương tăng ca đêm = tiền lương thực trả x (200% + 20%) x 4 tiếng.

Bạn trao đổi lại với công ty và yêu cầu công ty thực hiện đúng quy định pháp luật về tiền lương theo Điều 97 Bộ Luật Lao động 2012.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

 

Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT: 0243 117350

 

Câu hỏi thường gặp