Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: Theo hợp đồng lao động mà Công ty ký với chúng tôi có quy định là làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, 1 tháng là 24 ngày công. Mà Công ty tôi tháng này tính cho công nhân là 22 ngày công, lý do vì công ty bị sự cố đường dây điện 500KV, nên người lao động phải ngừng việc mất 2 ngày và Công ty bị thiệt hại phải bồi thường cho đối tác theo hợp đồng đã ký kết. Vậy trong trường hợp này Công ty trả lương cho chúng tôi như vậy có đúng không?

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 98 quy định về tiền lương ngừng việc, theo đó: “Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi cua người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Như vậy, vì lý do sự cố điện nước chứ không phải do lỗi của người sử dụng lao động, nên trong trường hợp trên, bạn sẽ được công ty trả lương cho 2 ngày ngừng việc đó, và mức lương ngừng việc được chi trả do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Bạn dựa vào quy định tại Điều 98 Bộ Luật Lao động 2012 để trao đổi lại và yều cầu Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật về tiền lương.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT: 0243 117350

Câu hỏi thường gặp