Chi tiết hỏi đáp

Tôi ký hợp đồng làm công nhân ngành may cho công ty Thanh Long ở trụ sở chính tại Hà Nội từ năm 2012. Ngày 25/6/2017, do nhu cầu bộ phận kho đang thiếu người, bộ phận nhân sự có trao đổi với tôi rằng sẽ điều chuyển tôi sang làm kiểm kho. Tôi cho rằng việc điều chuyển không đúng với chuyên môn của tôi nên chưa đồng ý với việc điều chuyển do bộ phận nhân sự sắp xếp. Vậy, tôi muốn hỏi là công ty làm như vậy có đúng với quy định pháp luật không?

Theo quy định của Pháp luật Lao động, công ty được quyền tạm thời chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Tại điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau: Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, NSDLĐ được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động; Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ, NSDLĐ phải báo trước cho NLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.NLĐ làm công việc theo quy định được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc, Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Như vậy, do nhu cầu bộ phận kiểm kho đang thiếu người, nên công ty có quyền tạm thời điều chuyển bạn sang làm công việc kiểm kho, nhưng không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm và bạn có nghĩa vụ phải thực hiện nhiệm vụ phân công của Công ty.Căn cứ vào những quy định trên, bạn trao đổi lại với công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật về thời hạn tạm thời điều chuyển công việc của bạn theo Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Điều 31 Bộ luật Lao động 2012. Nếu còn vấn đề gì vướng mắc, bạn hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại: 0433117350 của Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội để được giải đáp.

Câu hỏi thường gặp