Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: Tôi tên Nguyễn Văn Toàn, tôi đã xin nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty. Tôi sinh vào tháng 2/1968, đóng BHXH từ năm 1987 đến 2016 chốt sổ là được 28 năm 9 tháng, vì lý do tôi phải mổ thoát vị địa đệm cột sống, sức khoẻ yếu không còn khả năng lao động, tôi muốn hỏi đến năm nào tôi có thể làm được chế độ nghỉ hưu sớm?

 Trả lời:  

Đối với trường hợp ông là người lao động làm việc trong doanh nghiệp thì khi ông muốn hưởng chế độ hưu sớm vì lý do sức khỏe sẽ phải căn cứ theo khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, cụ thể:

1- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

2- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

3-Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Căn cứ vào quy định nêu trên, sau khi ông mổ thoát vị đĩa đệm, ông phải đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa. Sau khi xác định được mức suy giảm khả năng lao động, ông căn cứ vào quy định về điều kiện tuổi của đối tượng hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động của điều luật nêu trên để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí. 

Câu hỏi thường gặp