Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: Tôi muốn hỏi về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng được bồi thường như thế nào? cụ thể tôi đi làm tại 1 công ty, tôi đã ký hợp đồng lao động với thời hạn 1 năm làm việc, nhưng tôi làm việc chỉ 2 tháng và nghỉ ngang công việc, vì khả năng làm việc của tôi còn kém nên tôi tự ý nghỉ việc mà không báo trước cho Công ty. Bây giờ nếu Công ty bắt tôi bồi thường vì chấm dứt hợp đồng thì bồi thường như thế nào?

Trả lời: Đối với trường hợp bạn đã ký kết hợp đồng lao động với công ty là 1 năm, thì khi bạn muốn chấm dứt dứt hợp đồng lao bạn phải tuân thủ quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động. Điều luật này quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Theo quy định này, thì bạn phải có nghĩa vụ nêu lý do xin chấm dứt hợp đồng và báo trước cho người sử dụng lao động 30 ngày. Như vậy, khi bạn tự ý nghỉ ngang công việc không có lý do, không báo trước cho Công ty là bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì bạn sẽ chịu những hậu quả pháp lý như sau:

1-Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp (trong trường hợp đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động) theo Luật Việc làm 2013.

2-Căn cứ theo Điều 43 Bộ luật Lao động bạn phải có nghĩa vụ:-Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

-Phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày không báo trước.

- Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có) theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội xin trả lời về trường hợp của bạn, nếu còn vấn đề gì vướng mắc xin hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Câu hỏi thường gặp