Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 38/TB-LĐLĐ Thông báo lịch duyệt chương trình công tác năm 2019 của các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội15/02/2019Thông báo lịch duyệt chương trình công tác năm 2019 của các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội (khóa XVI) kỳ họp lần thứ sáu (mở rộng)03/01/2019Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội (khóa XVI) kỳ họp lần thứ sáu (mở rộng)
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội02/01/2019Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố Hà Nội quý I năm 201924/12/2018Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố Hà Nội quý I năm 2019
Số: 89 /BC-LĐLĐ (Báo cáo hoạt động công đoàn Thủ đô tháng 10 năm 2018)24/10/2018Báo cáo hoạt động công đoàn Thủ đô tháng 10 năm 2018
Số: 52/KH-LĐLĐ (Kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2018)22/10/2018Kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2018
Số: 976/QĐ-LĐLĐ (v/v thành lập Đoàn kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2018)22/10/2018V/v thành lập Đoàn kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2018
Số: 557/LĐLĐ (V/v Báo cáo Tổng kết năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019)23/10/2018Hướng dẫn xây dựng Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, Chương trình công tác năm 2019
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp lần thứ năm (mở rộng)04/10/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp lần thứ năm (mở rộng)
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ngày 5/10/201804/10/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ngày 5/10/2018
12345678910...

Văn bản mới