Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 89 /BC-LĐLĐ (Báo cáo hoạt động công đoàn Thủ đô tháng 10 năm 2018)24/10/2018Báo cáo hoạt động công đoàn Thủ đô tháng 10 năm 2018
Số: 52/KH-LĐLĐ (Kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2018)22/10/2018Kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2018
Số: 976/QĐ-LĐLĐ (v/v thành lập Đoàn kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2018)22/10/2018V/v thành lập Đoàn kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2018
Số: 557/LĐLĐ (V/v Báo cáo Tổng kết năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019)23/10/2018Hướng dẫn xây dựng Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, Chương trình công tác năm 2019
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp lần thứ năm (mở rộng)04/10/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp lần thứ năm (mở rộng)
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ngày 5/10/201804/10/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ngày 5/10/2018
Số: 50/KH-LĐLĐ Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội quý IV năm 201828/09/2018Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội quý IV năm 2018
Số: 496/LĐLĐ V/v hướng dẫn báo cáo phục vụ công tác giao ban 9 tháng đầu năm 201818/09/2018V/v hướng dẫn báo cáo phục vụ công tác giao ban 9 tháng đầu năm 2018
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ 4 mở rộng ngày 28/8/201827/08/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ 4 mở rộng ngày 28/8/2018
Lịch trực phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 320/07/2018Lịch trực phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3
12345678910...