Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Lịch trực phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 320/07/2018Lịch trực phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ 3 mở rộng ngày 12/7/201811/07/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ 3 mở rộng ngày 12/7/2018
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội ngày 10/7/201808/07/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XVI, kỳ họp lần thứ 3
Số: 42/KH-LĐLĐ Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố Hà Nội quý III năm 201828/06/2018Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố Hà Nội quý III năm 2018
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ hai mở rộng (đã bổ sung)08/06/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ hai mở rộng
Số: 303/LĐLĐ Báo cáo sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm24/05/2018Báo cáo sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Số: 60/TB-LĐLĐ Thông báo phân công thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI11/04/2018Thông báo phân công thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Số: 58/TB-LĐLĐ Thông báo các hoạt động LĐLĐ TP trước, trong và sau Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội09/04/2018Thông báo các hoạt động LĐLĐ TP trước, trong và sau Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội
Số: 22/KH-LĐLĐ Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố Hà Nội quý II năm 201829/03/2018Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố Hà Nội quý II năm 2018
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XV), kỳ họp lần thứ 22 ngày 15/3/201814/03/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XV), kỳ họp lần thứ 22 ngày 15/3/2018
12345678910...