Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 56/KH-LĐLĐ (Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố quý IV năm 2017)28/09/2017Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ Thành phố quý IV năm 2017
Số: 52/KH-CQ (Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt; Liên hoan văn nghệ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2017)22/09/2017Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt; Liên hoan văn nghệ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2017
Số: 84/TB-LĐLĐ (Triệu tập thí sinh tham gia dự Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017)14/09/2017Triệu tập thí sinh tham gia dự Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017
(Dự thảo lần 3) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2013-2018) trình tại Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023)18/09/2017(Dự thảo lần 3) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2013-2018) trình tại Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023)
Số: 500/LĐLĐ (Chuẩn bị phòng chống cơn bão số 10)15/09/2017Chuẩn bị phòng chống cơn bão số 10
Tài liệu Dự thảo họp Ban thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV11/09/2017Tài liệu Dự thảo họp Ban thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV
Tài liệu phục vụ họp Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố lần thứ XV11/09/2017Tài liệu phục vụ họp Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố lần thứ XV
Đề cương nghề may Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 201731/08/2017Đề cương nghề may Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2017
Đề cương ôn thi Hội thi "Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn" năm 2017 28/08/2017Đề cương ôn thi Hội thi "Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn" năm 2017
Số: 536/QĐ-LĐLĐ (Ban hành Quy chế Hội thi "Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn" năm 2017)22/08/2017Ban hành Quy chế Hội thi "Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn" năm 2017
12345678910