Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 44/KH-LĐLĐ Đấu tranh phòng, chống các loại xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật02/08/2018Đấu tranh phòng, chống các loại xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Số: 345 /LĐLĐ V/v Trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2017-2018 02/07/2018 V/v Trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2017-2018
Số: 35/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 201816/05/2018Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018
Số: 33/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 201807/05/2018 Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018
Số: 34/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức biểu dương Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 201807/05/2018 Kế hoạch tổ chức biểu dương Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2018
Số: 28/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới06/04/2018Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới
Số: 25/KH-LĐLĐ Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 201805/04/2018Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2018
Số: 177/LĐLĐ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ VN" năm 201806/04/2018Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ VN" năm 2018
Số: 23/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới30/03/2018Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
Số: 92/LĐLĐ Thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng CĐ cấp trên trực tiếp CS và CĐCS06/03/2018Thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng CĐ cấp trên trực tiếp CS và CĐCS
12345678