Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 35 /KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 201922/05/2019Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2019
Số: 285 /LĐLĐ V/v báo cáo số liệu thành lập Ban Nữ công quần chúng 6 tháng đầu năm 201921/05/2019V/v báo cáo số liệu thành lập Ban Nữ công quần chúng 6 tháng đầu năm 2019
Số: 33 /KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động Vì trẻ em" năm 201921/05/2019Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động Vì trẻ em" năm 2019
Số: 32 /KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức biểu dương “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2018-201907/05/2019Kế hoạch tổ chức biểu dương “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2018-2019
Số: 19 /KH-LĐLĐ Kế hoạch Khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 201928/03/2019Kế hoạch Khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2019
Số: 16/KH-LĐLĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 201921/03/2019Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2019
Số: 03/Ctr-LĐLĐ Chương trình công tác nữ công năm 201901/03/2019Chương trình công tác nữ công năm 2019
Số: 75/LĐLĐ V/v đính chính Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 29/01/201912/02/2019V/v đính chính Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 29/01/2019
Số: 06/KH-LĐLĐ Kế hoạch biểu dương cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 201929/01/2019 Kế hoạch biểu dương cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 2019
Số: 03/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018...29/01/2019Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018...
123456789