Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 75/LĐLĐ V/v đính chính Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 29/01/201912/02/2019V/v đính chính Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 29/01/2019
Số: 06/KH-LĐLĐ Kế hoạch biểu dương cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 201929/01/2019 Kế hoạch biểu dương cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 2019
Số: 03/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018...29/01/2019Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018...
Số: 51/KH-LĐLĐ Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 201808/10/2018Thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Số: 20 /HD-LĐLĐ Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 07/09/2018 Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Số: 46 /KH- LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2018” 02/09/2018Kế hoạch Tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2018”
Số: 459/ ĐLĐ V/v đăng ký mua “Sổ tay công tác Nữ công” năm 201930/08/2018V/v đăng ký mua “Sổ tay công tác Nữ công” năm 2019
Số: 44/KH-LĐLĐ Đấu tranh phòng, chống các loại xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật02/08/2018Đấu tranh phòng, chống các loại xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Số: 345 /LĐLĐ V/v Trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2017-2018 02/07/2018 V/v Trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2017-2018
Số: 35/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 201816/05/2018Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018
123456789

Văn bản mới