Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 02/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 03/05/2019V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
Số: 11 /UBKT V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 201815/10/2018V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018
Số: 06/UBKT V/v Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 201815/05/2018V/v Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018
Số: 75/KH-LĐLĐ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 201828/11/2018Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Tài liệu dự thảo của UBKT họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV11/08/2017Tài liệu dự thảo của UBKT họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV
Số: 349 /LĐLĐ (V/v tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các trường ĐH,CĐ trực thuộc LĐLĐ Thành phố)26/07/2016V/v tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các trường ĐH,CĐ trực thuộc LĐLĐ Thành phố
Tài liệu phục vụ họp Ban chấp hành kỳ họp thứ 16 (Báo cáo UBKT)19/06/2017Tài liệu phục vụ họp Ban chấp hành kỳ họp thứ 16 (Báo cáo UBKT)
Số: 03/UBKT (Mẫu biểu báo cáo UBKT 6 tháng gửi đơn vị)05/05/2017Mẫu biểu báo cáo UBKT 6 tháng gửi đơn vị
Số: 03/UBKT (Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017)05/05/2017 
Số: 231/LĐLĐ (Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn và điều chỉnh thời gian nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra)05/05/2017Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn và điều chỉnh thời gian nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra
12