Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 541/LĐLĐ V/v rà soát các doanh nghiệp đóng KPCĐ 2% nhưng chưa nhận được kinh phí cấp trả tự động15/10/2018V/v rà soát các doanh nghiệp đóng KPCĐ 2% nhưng chưa nhận được kinh phí cấp trả tự động
Số: 538/LĐLĐ V/v Báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Kiểm toán Nhà nước12/10/2018V/v Báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Kiểm toán Nhà nước
Số: 83/BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Thủ đô quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 201810/10/2018Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Thủ đô quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
Số: 533/LĐLĐ v/v thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội09/10/2018thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Số: 514/LĐLĐ V/v báo cáo số liệu phục vụ kiểm toán Nhà nước25/09/2018 V/v báo cáo số liệu phục vụ kiểm toán Nhà nước
Số: 92/LĐLĐ Thông báo số tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng của LĐLĐ thành phố Hà Nội07/09/2018Thông báo số tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng của LĐLĐ thành phố Hà Nội
Số: 20/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn Thu kinh phí CĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng LĐLĐ VN)06/11/2017Hướng dẫn Thu kinh phí CĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng LĐLĐ VN
Số: 48 /KH-LĐLĐ-CT - Kế hoạch "Triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Cục thuế Hà Nội năm 2017 - 2018"22/08/2017Kế hoạch "Triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Cục thuế Hà Nội năm 2017 - 2018"
Số: 379 /LĐLĐ (Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017)06/07/2017Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017
Số: 367/LĐLĐ (Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội)03/07/2017Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội
123456