Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 20/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn Thu kinh phí CĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng LĐLĐ VN)06/11/2017Hướng dẫn Thu kinh phí CĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng LĐLĐ VN
Số: 48 /KH-LĐLĐ-CT - Kế hoạch "Triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Cục thuế Hà Nội năm 2017 - 2018"22/08/2017Kế hoạch "Triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Cục thuế Hà Nội năm 2017 - 2018"
Số: 379 /LĐLĐ (Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017)06/07/2017Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017
Số: 367/LĐLĐ (Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội)03/07/2017Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Số: 77/LĐLĐ về việc báo cáo quyết toán năm 2016 và số liệu dự toán năm 201703/03/2017về việc báo cáo quyết toán năm 2016 và số liệu dự toán năm 2017
Số: 85/QĐ-LĐLĐ Quyết định Phân cấp thu kinh phí công đoàn14/02/2017Quyết định Phân cấp thu kinh phí công đoàn
Hồ sơ báo cáo quyết toán năm 201612/01/2017Hồ sơ quyết toán năm 2016
Danh sách các đơn vị ngừng, giải thể không thực hiện tài chính công đoàn 201612/01/2017Danh sách các đơn vị ngừng, giải thể không thực hiện tài chính công đoàn 2016
Số: 767/LĐLĐ v/v thực hiện quản lý tài chính công đoàn và danh sách đi kèm12/12/2016thực hiện quản lý tài chính công đoàn và danh sách đi kèm
Số: 23/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tạm thời sử dụng kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn22/11/2016Hướng dẫn tạm thời sử dụng kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn 
123456