Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 379 /LĐLĐ (Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017)06/07/2017Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017
Số: 367/LĐLĐ (Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội)03/07/2017Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Số: 77/LĐLĐ về việc báo cáo quyết toán năm 2016 và số liệu dự toán năm 201703/03/2017về việc báo cáo quyết toán năm 2016 và số liệu dự toán năm 2017
Số: 85/QĐ-LĐLĐ Quyết định Phân cấp thu kinh phí công đoàn14/02/2017Quyết định Phân cấp thu kinh phí công đoàn
Hồ sơ báo cáo quyết toán năm 201612/01/2017Hồ sơ quyết toán năm 2016
Danh sách các đơn vị ngừng, giải thể không thực hiện tài chính công đoàn 201612/01/2017Danh sách các đơn vị ngừng, giải thể không thực hiện tài chính công đoàn 2016
Số: 767/LĐLĐ v/v thực hiện quản lý tài chính công đoàn và danh sách đi kèm12/12/2016thực hiện quản lý tài chính công đoàn và danh sách đi kèm
Số: 23/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tạm thời sử dụng kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn22/11/2016Hướng dẫn tạm thời sử dụng kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn 
Hồ sơ hướng dẫn xây dựng dự toán năm 201727/10/2016Hồ sơ hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2017
Số: 707/LĐLĐ v/v Báo cáo số liệu công tác tài chính năm 201626/10/2016Báo cáo số liệu công tác tài chính năm 2016
12345