Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 315/LĐLĐ v/v Tổng hợp đánh giá chất lượng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT05/06/2018Tổng hợp đánh giá chất lượng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT
Số: 286/LĐLĐ V/v Tiếp tục thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" năm 201818/05/2018Tiếp tục thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" năm 2018
Số: 12/HD-LĐLĐ V/v Hướng dẫn khen thưởng Công đoàn khối Giáo dục năm 2017-201816/05/2018V/v Hướng dẫn khen thưởng Công đoàn khối Giáo dục năm 2017-2018
Số: 237/LĐLĐ v/v Đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự chương trình Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô 201803/05/2018Đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự chương trình Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô 2018
Số: 230/LĐLĐ v/v chuẩn bị bài tham luận và tham dự Hội thảo chuyên đề công tác Thi đua khen thưởng02/05/2018Chuẩn bị bài tham luận và tham dự Hội thảo chuyên đề công tác Thi đua khen thưởng
Công văn đăng ký và giấy mời dự chương trình Hội nghị Công nhân giỏi Thủ đô năm 201819/04/2018Công văn đăng ký và giấy mời dự chương trình Hội nghị Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018
Số: 448/QĐ Quyết định công nhận danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 201819/04/2018Quyết định công nhận danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2018
Số: 401/QĐ-LĐLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ Thành phố Hà Nội13/04/2018Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Hướng dẫn và bảng chấm điểm bình xét thi đua các cụm năm 201814/04/2018Hướng dẫn và bảng chấm điểm thi đua năm 2018
Số: 182/LĐLĐ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở12/04/2018Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
12345678910...