Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 24/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS)15/12/2014Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS
Số: 19/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017)17/10/2017Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Số: 558/LĐLĐ (Giới thiệu Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong việc thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT và đối thoại định kỳ)06/10/2017Giới thiệu Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong việc thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT và đối thoại định kỳ
Số: 51KH/LĐLĐ (Kế hoạch tổ chức vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2017)21/09/2017Kế hoạch tổ chức vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2017
Danh sách thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017 (theo thứ tự bốc thăm)27/09/2017Danh sách thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017 (theo thứ tự bốc thăm)
Số: 85/TB-LĐLĐ (Triệu tập thí sinh tham dự Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017)18/09/2017Triệu tập thí sinh tham dự Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017
Số 503/LĐLĐ (Giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia "Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động" năm 201718/09/2017Giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia "Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017
Số: 485 /LĐLĐ (V/v báo cáo số liệu thực hiện khởi kiện ra tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH)01/09/2017V/v báo cáo số liệu thực hiện khởi kiện ra tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH
Đề cương ôn thi Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017 25/08/2017Đề cương ôn thi Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017
Số: 532 /QĐ-LĐLĐ (Ban hành Quy chế Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội Năm 2017) 21/08/2017Ban hành Quy chế Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội Năm 2017
12345678910...