Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 404 /LĐLĐ (Triển khai thỏa thuận hợp tác với các Tổng Công ty: May 10, Du lịch, Thương mại, Vận tải Hà Nội)24/07/2017Triển khai thỏa thuận hợp tác với các Tổng Công ty: May 10, Du lịch, Thương mại, Vận tải Hà Nội
Số: 315/LĐLĐ (Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT)02/06/2017Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT
Số: 307-308-309-310-311-312 - Bảng biểu chấm điểm năm 2017 triển khai đến cơ sở02/06/2017Bảng biểu chấm điểm năm 2017 triển khai đến cơ sở
Đề cương báo cáo của ban chấp hành LĐLĐ17/05/2017 
Số:09/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp)09/05/2017Một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp
Đề thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" Thành phố Hà Nội năm 2017 phần thi thực hành20/04/2017Đề thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" Thành phố Hà Nội năm 2017 phần thi thực hành
Một số mẫu văn bản hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của tổ chức công đoàn07/04/2017Một số mẫu văn bản hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của tổ chức công đoàn
27/KH-LĐLĐ (Tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017)07/04/2017Tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017
Quy chế khen thưởng LĐLĐ TP, Quy chế khen thưởng cụm thi đua28/03/2017Quy chế khen thưởng LĐLĐ TP, Quy chế khen thưởng cụm thi đua 
Đề cương ôn thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 201728/03/2017Đề cương ôn thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2017
12345678910...