Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 426/LĐLĐ V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam17/08/2018 V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Số: 423/LĐLĐ V/v hưởng ứng cuộc thi viết "sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục, pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"16/08/2018V/v hưởng ứng cuộc thi viết "sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục, pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"
Số: 396/LĐLĐ V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam27/07/2018V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
Số: 391/LĐLĐ V/v triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Nội24/07/2018V/v triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số: 709/QĐ-LĐLĐ Quyết định ban hành Quy chế Hội thi Nét đẹp Văn hóa công sở năm 201804/07/2018Quyết định ban hành Quy chế Hội thi Nét đẹp Văn hóa công sở năm 2018
Số: 359/LĐLĐ V/v tuyên truyền Luật An ninh mạng02/07/2018V/v tuyên truyền Luật An ninh mạng
Số: 690/QĐ-LĐLĐ Quyết định v/v kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội 25/06/2018Quyết định v/v kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội
Bảng tổng hợp câu hỏi phần thi viết Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 201829/06/2018Bảng tổng hợp câu hỏi phần thi viết Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018
Số: 15 /HD-LĐLĐ Hướng dẫn Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017 - 201829/06/2018Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội năm học 2017 - 2018
Số: 346/LĐLĐ V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai25/06/2018tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
12345678910...