Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang...05/10/2018Công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang...
Số: 518/LĐLĐ v/v tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam28/09/2018 v/v tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Số: 470/LĐLĐ v/v tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...06/09/2018v/v tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...
Số: 465/LĐLĐ V/v đôn đốc tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam05/09/2018V/v đôn đốc tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Số: 444/LĐLĐ V/v tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 201829/08/2018V/v tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018
Số: 446/LĐLĐ V/v chủ động tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sởi28/08/2018V/v chủ động tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sởi
Số: 18/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-202428/08/2018Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Số: 19/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư...28/08/2018Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư...
Số: 17/HD Hướng dẫn tổ chức Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 tại các Cụm thi đua (vòng sơ khảo)24/08/2018Số: 17/HD Hướng dẫn tổ chức Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 tại các Cụm thi đua (vòng sơ khảo)
Số: 426/LĐLĐ V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam17/08/2018 V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
12345678910...