Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 686/LĐLĐ V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNLĐ12/12/2018V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNLĐ
Số: 63/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM12/12/2018Kế hoạch tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Tài liệu hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII , và quy chuẩn logo công đoàn VN04/12/2018Tài liệu hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII , và quy chuẩn logo công đoàn VN
Số: 62/KH-LĐLĐ Kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và quốc phòng, quân sự...03/12/2018Kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và quốc phòng, quân sự...
Số: 24/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31/10/2018 của BTV Thành ủy...04/12/2018Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31/10/2018 của BTV Thành ủy...
Số: 616/LĐLĐ V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-202327/11/2018V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 613/LĐLĐ V/v Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương26/11/2018V/v Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương
Số: 589 /LĐLĐ V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 201814/11/2018V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
Số: 570/LĐLĐ V/v Tiếp tục tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX30/10/2018V/v Tiếp tục tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX
Số: 563/LĐLĐ V/v Tham gia giải cầu lông Hà Nội mở rộng Cup Lining lần thứ II năm 201826/10/2018V/v Tham gia giải cầu lông Hà Nội mở rộng Cup Lining lần thứ II năm 2018
12345678910...