Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 338/LĐLĐ V/v Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến công nhân lao động19/06/2018Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến công nhân lao động
Số: 336/LĐLĐ V/v học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng18/06/2018học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Số: 13/HD-LĐLĐ Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống buôn bán người năm 2018 14/06/2018Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống buôn bán người năm 2018
Số: 331/LĐLĐ V/v khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền14/06/2018V/v khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền
Số: 328 /LĐLĐ V/v tuyên truyền chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2018”12/06/2018 tuyên truyền chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2018”
Số: 330/LĐLĐ V/v tổ chức, tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 201812/06/2018tổ chức, tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
Số: 318/LĐLĐ V/v tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam07/06/2018V/v tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Số: 40/CtrPH-BATGT-LĐLĐ Chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT - Văn hóa GT28/05/2018Chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT - Văn hóa GT
Số: 37/KH-LĐLĐ Kế hoạch Triển khai Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 201830/05/2018 Kế hoạch Triển khai Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018
Số: 38/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng...31/05/2018Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng...
12345678910...