Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 286/ LĐLĐ V/v tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook21/05/2019V/v tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook
Số: 792/LĐLĐ V/v tuyên truyền giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra15/05/2019V/v tuyên truyền giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra
Số: 34 /KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng14/05/2019Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số: 271/LĐLĐ Về việc ủng hộ Quỹ hỗ trợ phòng, chống các dịch, bệnh nguy hiểm năm 201910/05/2019Về việc ủng hộ Quỹ hỗ trợ phòng, chống các dịch, bệnh nguy hiểm năm 2019
Số: 218/LĐLĐ V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội26/04/2019hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số: 230/LĐLĐ V/v triển khai tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ19/04/2019V/v triển khai tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ
Số:229/LĐLĐ V/v đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện chỉ số PCI và PAPI của thành phố Hà Nội19/04/2019 V/v đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện chỉ số PCI và PAPI của thành phố Hà Nội
Số: 26/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 201908/04/2019Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
Số: 21/KH-LĐLĐ Kế hoạch Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 201901/04/2019Kế hoạch Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Số: 168/LĐLĐ V/v tổ chức Lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở năm 201901/04/2019V/v tổ chức Lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở năm 2019
12345678910...