Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 296 / LĐLĐ (Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Kèm Công văn số 34-HD/BTGTW (hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)31/05/2017(Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Kèm Công văn số 34-HD/BTGTW (hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Số: 306 LĐLĐ Triển khai cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"02/06/2017Triển khai cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"
Số: 278/LĐLĐ (Tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường Biển miền Trung)24/05/2017Công văn tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường Biển miền Trung.(Gồm 01 CV và tài liệu tuyên truyền đính kèm)
Giấy triệu tập Lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hoá cơ sở năm 2017 (kèm danh sách lớp) 08/05/2017 
Số: 233/LĐLĐ (Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội (Khóa XV)08/05/2017Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội (Khóa XV)
Đáp án phần thi kỹ thuật an toàn lao động26/04/2017 
Đáp án phần thi lý thuyết An toàn vệ sinh lao động26/04/2017 
04/CT-L ĐLĐ (Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2017)15/03/2017Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2017
Số: 15/KH-LĐLĐ (Tổ chức Tháng Công nhân năm 2017)07/03/2017

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2017

Số: 02/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 201728/02/2017Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
12345678910