Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 104/LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TƯ 408/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TƯ 4
Số: 14/KH-LĐLĐ Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và công tác kiểm soát...15/03/2018Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và công tác kiểm soát...
Số: 110/LĐLĐ về việc Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 201812/03/2018Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2018
Số: 11/KH-LĐLĐ Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 201808/03/2018Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
Số: 104/LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TƯ 408/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TƯ 4
Số: 08/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 201806/03/2018Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 2018
Số: 10/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC, NLĐ làm việc trong các cơ quan TP Hà Nội14/02/2018Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC, NLĐ làm việc trong các cơ quan TP Hà Nội
Số: 09/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017, mục tiêu 201827/02/2018Hướng dẫn tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017, mục tiêu 2018
Số: 08/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới...27/02/2018Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới...
Số: 07/HD-LĐLĐ Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng27/02/2018Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng
12345678910...