Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 290/LĐLĐ V/v Báo cáo thống kê CĐCS, lao động, đoàn viên và số liệu DN, đơn vị chưa CĐ, các chỉ tiêu tổ chức năm 201922/05/2019Báo cáo thống kê CĐCS, lao động, đoàn viên và số liệu DN, đơn vị chưa CĐ, các chỉ tiêu tổ chức năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội TP. Hà Nội năm 201921/05/2019Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội TP. Hà Nội năm 2019
Số: 30/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu, xuất sắc thành phố Hà Nội năm 201919/04/2019Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu, xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2019
Số: 211/LĐLĐ V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công đoàn năm 201911/04/2019V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công đoàn năm 2019
Số: 176/LĐLĐ V/v đăng ký cán bộ tham gia dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính11/04/2019V/v đăng ký cán bộ tham gia dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
Số: 29/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn11/04/2019 Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn
Số: 27/KH-LĐLĐ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 201908/04/2019Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019
Số: 132/LĐLĐ V/v Đăng ký mua Điều lệ CĐVN và Hướng dẫn thi Điều lệ khóa XII15/03/2019Đăng ký mua Điều lệ CĐVN và Hướng dẫn thi Điều lệ khóa XII
Số: 125 /LĐLĐ V/v sắp xếp lại Công đoàn các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Trung tâm Ytế, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình12/03/2019V/v sắp xếp lại Công đoàn các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Trung tâm Ytế, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình
Số: 11/KH-LĐLĐ Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 201912/03/2019 Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2019
12345678910...