Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 20/LĐLĐ (Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với CB, CC,VC, NLĐ năm 2017)12/01/2018nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với CB, CC,VC, NLĐ năm 2017
Số: 658/LĐLĐ (Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS,CĐ cấp trên...)27/11/2017Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS,CĐ cấp trên..
Số: 69/KH-LĐLĐ (Kế hoạch tổng kết Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018)28/11/2017Kế hoạch tổng kết Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018
Số: 656/LĐLĐ (Đánh giá, phân loại CBCC, viên chức và thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017) 24/11/2017Đánh giá, phân loại CBCC, viên chức và thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017
Số: 63/KH-LĐLĐ (Kế hoạch công tác nhân sự, UBKT LĐLĐ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023)08/11/2017Kế hoạch công tác nhân sự, UBKT LĐLĐ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023)
Số: 648/LĐLĐ v/v thực hiện biên chế và HĐLĐ21/11/2017v/v thực hiện biên chế và HĐLĐ
Số: 647/LĐLĐ v/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 201821/11/2017 Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 2018
Số: 587/LĐLĐ (Khảo sát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh)24/10/2017Khảo sát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Số: 05/UBKT (Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn năm 2017)16/10/2017Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn năm 2017
Số: 49/KH-LĐLĐ (Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023)13/09/2017Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023
12345678910...