Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 545/LĐLĐ V/v khảo sát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh16/10/2018V/v khảo sát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Dự thảo Quyết định, quy chế phối hợp giữa CĐ ngành Giáo dục Hà Nội với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã04/10/2018Dự thảo Quyết định, quy chế phối hợp giữa CĐ ngành Giáo dục Hà Nội với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã
Các văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng13/09/2018Các văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng
Tài liệu phục vụ Hội thảo: "Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa CĐ ngành Giáo dục Hà Nội với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, giai đoạn 2018-2020"02/09/2018Tài liệu phục vụ Hội thảo: "Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa CĐ ngành Giáo dục Hà Nội với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, giai đoạn 2018-2020"
Số: 409/LĐLĐ V/v khảo sát hoạt động công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-201806/08/2018Số: 409/LĐLĐ V/v khảo sát hoạt động công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018
Số: 16/HD-SKCTPH-LĐLĐ-SGDĐT v/vTổng kết hoạt động Công đoàn các Trường học trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã và sơ kết chương trình phối hợp công tác ...11/07/2018Tổng kết hoạt động Công đoàn các Trường học trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã và sơ kết chương trình phối hợp công tác ...
Tờ trình về việc xây dựng các Chương trình của Ban Chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI10/07/2018Tờ trình về việc xây dựng các Chương trình của Ban Chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Số: 354/LĐLĐ mở lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức năm 201826/06/2018mở lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức năm 2018
Công văn đào tạo Trung cấp lý luận chính trị 20/06/2018Công văn đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
Số: 283/LĐLĐ Tham gia giao lưu tại Hội nghị biểu dương "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 201816/05/2018Tham gia giao lưu tại Hội nghị biểu dương "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 2018
12345678910...