Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 409/LĐLĐ V/v khảo sát hoạt động công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-201806/08/2018Số: 409/LĐLĐ V/v khảo sát hoạt động công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018
Số: 16/HD-SKCTPH-LĐLĐ-SGDĐT v/vTổng kết hoạt động Công đoàn các Trường học trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã và sơ kết chương trình phối hợp công tác ...11/07/2018Tổng kết hoạt động Công đoàn các Trường học trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã và sơ kết chương trình phối hợp công tác ...
Tờ trình về việc xây dựng các Chương trình của Ban Chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI10/07/2018Tờ trình về việc xây dựng các Chương trình của Ban Chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Số: 354/LĐLĐ mở lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức năm 201826/06/2018mở lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức năm 2018
Công văn đào tạo Trung cấp lý luận chính trị 20/06/2018Công văn đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
Số: 283/LĐLĐ Tham gia giao lưu tại Hội nghị biểu dương "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 201816/05/2018Tham gia giao lưu tại Hội nghị biểu dương "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 2018
Số: 261/LĐLĐ V/v tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tại Trường Đại học Công đoàn năm 201814/05/2018V/v tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tại Trường Đại học Công đoàn năm 2018
Số: 252/LĐLĐ v/v khai sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam08/05/2018 khai sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Số: 251/LĐLĐ Báo cáo việc thực hiện hướng dẫn số 04,05/HD-LĐLĐ và báo cáo thống kê 6 tháng định kỳ về CĐCS, ĐV, DN, LĐ08/05/2018Báo cáo việc thực hiện hướng dẫn số 04,05/HD-LĐLĐ và báo cáo thống kê 6 tháng định kỳ về CĐCS, ĐV, DN, LĐ
Số: 27/KH-LĐLĐ Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 201806/04/2018Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2018
12345678910...