Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 704/NH-TLĐ (Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn ngành giáo dục cấp huyện)12/05/2017Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn ngành giáo dục cấp huyện
Số: 32/KH-LĐLĐ (Kế hoạch lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở), Kèm: Hướng dẫn, Dự thảo điều lệ, bảng tổng hợp.22/05/2017Kế hoạch lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở
Số: 276/LĐLĐ (Sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã), Kèm phụ lục24/05/2017Sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã
Số: 232/LĐLĐ (Báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về tuổi tái cử)08/05/2017Báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về tuổi tái cử
Số: 179 /LĐLĐ (Tuyển sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị...)13/04/2017Tuyển sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017 - 2018 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số: 170 /LĐLĐ (Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017)04/10/2017Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017
Số: 174/LĐLĐ (Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”)04/11/2017Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Số: 08/HD-LĐLĐ (Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp)03/04/2017

Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

Số: 146 /LĐLĐ (V/v Đăng ký mua cuốn tài liệu "Những điều cần biết về đại hội công đoàn các cấp")03/04/2017

V/v Đăng ký mua cuốn tài liệu "Những điều cần biết về đại hội công đoàn các cấp"

Về việc đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đại học chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh28/03/2017Về việc đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đại học chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
12345678910...