Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết hoạt động công tác công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II12/03/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết hoạt động công tác công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II
Số: 103/LĐLĐ Sơ kết hoạt động công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TP08/03/2018Sơ kết hoạt động công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TP
Số: 90/LĐLĐ Báo cáo kết quả Đại hội, Hội nghị CĐ các cấp và các phụ lục đi kèm01/03/2018Báo cáo kết quả Đại hội, Hội nghị CĐ các cấp và các phụ lục đi kèm
Số: 20/LĐLĐ (Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với CB, CC,VC, NLĐ năm 2017)12/01/2018nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với CB, CC,VC, NLĐ năm 2017
Số: 658/LĐLĐ (Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS,CĐ cấp trên...)27/11/2017Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS,CĐ cấp trên..
Số: 69/KH-LĐLĐ (Kế hoạch tổng kết Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018)28/11/2017Kế hoạch tổng kết Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018
Số: 656/LĐLĐ (Đánh giá, phân loại CBCC, viên chức và thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017) 24/11/2017Đánh giá, phân loại CBCC, viên chức và thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017
Số: 63/KH-LĐLĐ (Kế hoạch công tác nhân sự, UBKT LĐLĐ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023)08/11/2017Kế hoạch công tác nhân sự, UBKT LĐLĐ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023)
Số: 648/LĐLĐ v/v thực hiện biên chế và HĐLĐ21/11/2017v/v thực hiện biên chế và HĐLĐ
Số: 647/LĐLĐ v/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 201821/11/2017 Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 2018
12345678910...