Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 439/LĐLĐ (Đôn đốc tiến độ đại hội Công đoàn các cấp)14/08/2017Đôn đốc tiến độ đại hội Công đoàn các cấp
Số: 439 /LĐLĐ (Đôn đốc bàn giao Công đoàn cơ sở trong các khu Công nghiệp & chế xuất Hà Nội)14/08/2017Đôn đốc bàn giao Công đoàn cơ sở trong các khu Công nghiệp & chế xuất Hà Nội
Số: 432/LĐLĐ: Thống kê số liệu giảm CĐCS, lao động, đoàn viên năm 2017 và các năm tiếp theo (kèm biểu mẫu)10/08/2017Thống kê số liệu giảm CĐCS, lao động, đoàn viên năm 2017 và các năm tiếp theo (kèm biểu mẫu)
Số: 387/ LĐLĐ Tổng kết hoạt động Công đoàn các Trường ĐH, CĐ năm học 2016-201712/07/2017Báo cáo kết Tổng kết hoạt động Công đoàn các Trường ĐH, CĐ năm học 2016-2017
Số: 383 /LĐLĐ (Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 tại Học viện Chính trị khu vực I)10/07/2017V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 tại Học viện Chính trị khu vực I
Số: 704/NH-TLĐ (Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn ngành giáo dục cấp huyện)12/05/2017Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn ngành giáo dục cấp huyện
Số: 32/KH-LĐLĐ (Kế hoạch lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở), Kèm: Hướng dẫn, Dự thảo điều lệ, bảng tổng hợp.22/05/2017Kế hoạch lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở
Số: 276/LĐLĐ (Sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã), Kèm phụ lục24/05/2017Sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã
Số: 232/LĐLĐ (Báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về tuổi tái cử)08/05/2017Báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về tuổi tái cử
Số: 179 /LĐLĐ (Tuyển sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị...)13/04/2017Tuyển sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017 - 2018 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
12345678910...