Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 283/LĐLĐ Tham gia giao lưu tại Hội nghị biểu dương "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 201816/05/2018Tham gia giao lưu tại Hội nghị biểu dương "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 2018
Số: 261/LĐLĐ V/v tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tại Trường Đại học Công đoàn năm 201814/05/2018V/v tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tại Trường Đại học Công đoàn năm 2018
Số: 252/LĐLĐ v/v khai sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam08/05/2018 khai sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Số: 251/LĐLĐ Báo cáo việc thực hiện hướng dẫn số 04,05/HD-LĐLĐ và báo cáo thống kê 6 tháng định kỳ về CĐCS, ĐV, DN, LĐ08/05/2018Báo cáo việc thực hiện hướng dẫn số 04,05/HD-LĐLĐ và báo cáo thống kê 6 tháng định kỳ về CĐCS, ĐV, DN, LĐ
Số: 27/KH-LĐLĐ Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 201806/04/2018Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2018
Số: 26/KH-LĐLĐ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 201806/04/2018Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018
Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết hoạt động công tác công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II12/03/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết hoạt động công tác công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II
Số: 103/LĐLĐ Sơ kết hoạt động công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TP08/03/2018Sơ kết hoạt động công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TP
Số: 90/LĐLĐ Báo cáo kết quả Đại hội, Hội nghị CĐ các cấp và các phụ lục đi kèm01/03/2018Báo cáo kết quả Đại hội, Hội nghị CĐ các cấp và các phụ lục đi kèm
Số: 20/LĐLĐ (Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với CB, CC,VC, NLĐ năm 2017)12/01/2018nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với CB, CC,VC, NLĐ năm 2017
12345678910...