Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 82/LĐLĐ V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ năm 201920/02/2019V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ năm 2019
Số: 724/LĐLĐ V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-202321/12/2018V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-2023
Số: 677/LĐLĐ V/v lấy ý kiến tham gia Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn VN khóa XII11/12/2018V/v lấy ý kiến tham gia Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn VN khóa XII
Số: 619/LĐLĐ V/v mời tập huấn bồi dưỡng theo chức danh cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 201829/11/2018 V/v mời tập huấn bồi dưỡng theo chức danh cho cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2018
Số: 615/LĐLĐ V/v Báo cáo công tác đào tạo năm 2018, kế hoạch năm 201928/11/2018 V/v Báo cáo công tác đào tạo năm 2018, kế hoạch năm 2019
Số: 789/LĐLĐ về việc bổ sung báo cáo số liệu chi phục cấp cán bộ công đoàn khu vực doanh nghiệp22/11/2018ề việc bổ sung báo cáo số liệu chi phục cấp cán bộ công đoàn khu vực doanh nghiệp
Số: 576/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 201806/11/2018V/v báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2018
Số: 556/LĐLĐ (V/v Báo cáo thống kê định kỳ CĐCS, lao động, đoàn viên năm 2018; rà soát doanh nghiệp, lao động chưa công đoàn theo danh sách BHXH Thành phố cung cấp)23/10/2018V/v Báo cáo thống kê định kỳ CĐCS, lao động, đoàn viên năm 2018; rà soát doanh nghiệp, lao động chưa công đoàn theo danh sách BHXH Thành phố cung cấp
Số: 545/LĐLĐ V/v khảo sát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh16/10/2018V/v khảo sát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Dự thảo Quyết định, quy chế phối hợp giữa CĐ ngành Giáo dục Hà Nội với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã04/10/2018Dự thảo Quyết định, quy chế phối hợp giữa CĐ ngành Giáo dục Hà Nội với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã
12345678910...

Văn bản mới