Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 02/KH-LĐLĐ Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 201931/01/2019Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
Số: 02/Ctr-LĐLĐ Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 201921/01/2019 Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019
Số: 08/TB-LĐLĐ Thông báo V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà mái ấm công đoàn năm 201910/01/2019Thông báo V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà mái ấm công đoàn năm 2019
Số: 2195/TLĐ V/v Đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường"16/11/2018Đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường"
Số: 24 - CT/TU Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...07/11/2018Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...
Số: 539/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 201812/10/2018V/v báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2018
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội ngày 24/8/201823/08/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội
Số: 316/LĐLĐ V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 201806/06/2018 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018
Số: 198/LĐLĐ Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ hệ đại học chính trị (văn bằng 2) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 201813/04/2018 tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ hệ đại học chính trị (văn bằng 2) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2018
Số: 115-BC/BCS Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Chương trình 32 của Thành ủy...05/04/2018Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Chương trình 32 của Thành ủy...
123