Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 522/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP HN25/01/2017Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội
Số: 727/LĐLĐ (Thực hiện NĐ141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về lương tối thiểu vùng)28/12/2017Thực hiện NĐ141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về lương tối thiểu vùng
Số: 74/KH-LĐLĐ (Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ TP. Hà Nội quý I năm 2018)28/12/2017Kế hoạch hoạt động của LĐL TP Hà Nội quý I năm 2018)
Số: 696/LĐLĐ (Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Đảng)15/12/2017Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Đảng
Số: 572/LĐLĐ (Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn") và phụ lục đi kèm13/10/2017Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" và phụ lục đi kèm
05/CĐ - UBND (V/v Công điện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống cơn bão số 10)13/09/2017Công điện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống cơn bão số 10
Số: 370 /LĐLĐ (Báo cáo lao động, thu nhập và tình hình tổ chức, biên chế)04/07/2017Báo cáo lao động, thu nhập và tình hình tổ chức, biên chế
Số: 4756/VBHN-BLĐTBXH Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10/04/2016Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Một số Nghị định, Thông tư Hướng dẫn liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách của NLĐ18/03/2016Một số Nghị định, Thông tư Hướng dẫn liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách của NLĐ
Số:115/2015/NĐ-CP (Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc)25/11/2015Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
12