Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 727/LĐLĐ (Thực hiện NĐ141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về lương tối thiểu vùng)28/12/2017Thực hiện NĐ141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về lương tối thiểu vùng
Số: 74/KH-LĐLĐ (Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ TP. Hà Nội quý I năm 2018)28/12/2017Kế hoạch hoạt động của LĐL TP Hà Nội quý I năm 2018)
Số: 696/LĐLĐ (Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Đảng)15/12/2017Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Đảng
Số: 572/LĐLĐ (Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn") và phụ lục đi kèm13/10/2017Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" và phụ lục đi kèm
05/CĐ - UBND (V/v Công điện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống cơn bão số 10)13/09/2017Công điện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống cơn bão số 10
Số: 370 /LĐLĐ (Báo cáo lao động, thu nhập và tình hình tổ chức, biên chế)04/07/2017Báo cáo lao động, thu nhập và tình hình tổ chức, biên chế
Số: 4756/VBHN-BLĐTBXH Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10/04/2016Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Một số Nghị định, Thông tư Hướng dẫn liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách của NLĐ18/03/2016Một số Nghị định, Thông tư Hướng dẫn liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách của NLĐ
Số:115/2015/NĐ-CP (Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc)25/11/2015Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số:122/2015/NĐ-CP (Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động)25/11/2015Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động