Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ
Tưng bừng tiếng hát công nhân viên chức lao động Thủ đô
LĐLĐ Thành phố sơ kết công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động....
LĐLĐ Thành phố giao ban công tác tài chính 6 đầu năm, triển khai nhiệm....
LĐLĐ Thành phố biểu dương 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, 100 con CNVCLĐ....
  
  

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ