Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm chúc Tết Bệnh Viện Đa khoa Xanh Pôn và các gia đình chính sách
Cung Văn hóa Việt Xô: Nâng cao chất lượng hoạt động, đời sống văn hóa....
LĐLĐ thành phố Hà Nội: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu....
Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố: Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu
LĐLĐ Thành phố triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm....
  
  

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ